วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น.
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดโครงการ ตลาดนัดชาวนาธารน้ำใจ สู้ภัยแล้ง จากผู้ประกอบการเพื่อชาวนา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
งานเริ่มตั้งแต่ 7 - 9 สิงหาคม 2558
คลิกชมภาพ
  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ช่วยเกษตรกร
ณ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
คลิกชมภาพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ ติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และ การดำเนินงานศูนย์ช่วยเกษตรกร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตแล้ง โดยร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดอยุธยาต่อไป         ณ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่แจ้งปัญหา มีเกษตรอำเภอเสนาจัดเวทีเกษตรกร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทีวี ช่อง 3 จัดทำเผยแพร่ข่าว เรื่องเด่นเย็นนี้
คลิกชมภาพ
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับท่านโอฬาร พิทักษ์ อธิบดี    กรมส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรที่มีปัญหา โดยมีเกษตรอำเภอ       บางปะอิน เป็นผู้จัดเวทีเกษตรกร นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร   ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้   ให้กับเกษตรกร เรื่องสภาวะการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง หมู่ที่5 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช และ หมู่ที่ 3 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอำเภอบางปะหัน เกษตรอำเภอบางปะหัน และเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าร่วมด้วย 
คลิกชมภาพ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 58
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
คลิกชมภาพ

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันรณรงค์การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด โดยมีท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ ทีวีช่อง 3 ทำสกู๊ปข่าวรายการจอโลกเศรษฐกิจ เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำในการทำนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพระยาบันลือ อำเภอลวดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกชมภาพ
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดรายการวิทยุ "กรุงเก่าเล่าเรื่อง" ระบบFM คลื่น 88.25 MHZ เรื่องผลการสำรวจต้นพุทราประวัติศาสตร์กรุงครีอยุธยา และสถานการณ์และผลกระทบจากการเลื่อนส่งน้ำให้ทำนาข้าวในพื้นที่ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา
คลิกชมภาพ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ ทีวีช่อง 3 และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรแลเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ที่เกษตรกรในชุมชน/สนง.เกษตรจังหวัดและอำเภอ/เทศบาล/อบจ. ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำทำนา โดยใช้น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลอยุธยา มาใช้ทำนาข้าว แทนที่จะปล่อยทิ้งลงแม่น้ำลพบุรี ซึ่งขณะนี้ช่วยให้เกษตรกรปลูกข้าวได้ 475 ไร่ และจังหวัดอยุธยาจะสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อเพิ่มเติมให้ปลูกได้เต็มพื้นที่ 1575 ไร่ต่อไป

คลิกชมภาพ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน โดยมีท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ

วันที่ 15 มิถุนายน 2558
     นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และ การจัดทำข้อมูลรายแปลงผู้ปลูกข้าวและ ความต้องการจากการได้รับผลกระทบจากการเลื่อนส่งน้ำให้ทำนา
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คลิกชมภาพ
 วันที่  14  มิถุนายน 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ  ท่านชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับทราบปัญหา โดย เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์
การปลูกข้าวของอยุธยา ซึ่งปลูกแล้ว ประมาณ 45% ของพื้นที่ พร้อมทั้งแนวทางการช่วยเหลือ
ณ สำนักงานชลประทานจังหวัดอยุธยา
 
คลิกชมภาพ
วันที่  12  มิถุนายน 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดรายการวิทยุ "กรุงเก่าเล่าเรื่อง"
ระบบเอฟเอ็ม คลื่น 88.25 MHZ เรื่องการนำส่งมอบพันธุ์ข้าว ในแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ และให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง NBT เรื่องสถานการณ์และผลกระทบจากการเลื่อนส่งน้ำให้ทำนาข้าวในพื้นที่ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออุทัย และสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ปลูกต้นโสน "โครงการคนอยุธยาร่วมใจปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด(ดอกโสน)" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา คลิกชมภาพ
ทีมงานผู้สื่อข่าวช่อง 3 ทำการถ่ายทำการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา และมีการเสนอข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์  วันที่ 16 มีนาคม 2558 คลิกชมภาพ
เกษตรจังหวัดอยุธยา ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ณ.ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรนาคม 2558 วันที่ 16 มี คลิกชมภาพ
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว รายการห้องข่าว NBT เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตพืชในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ กลุ่มผู้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษตำบลสิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25
คลิกชมภาพ
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา เรื่องการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของจังหวัดอยุธยา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 6,500 ตัน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กุภาพันธ์ 2558 คลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นและพืชใช้น้ำน้อย
ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

คลิกชมภาพ

คลิกชมภาพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหัศจรรย์ สินค้า" ภาคกลางและตะวันออก

คลิกชมภา
วันที่ 30 กันยายน 2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้ดำเนินงานโครงการ       ชาวอยุธยาทำนาถวายในหลวง เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     แทนพระองค์
คลิกชมภาพ
วันที่ 26 กันยายน 2558  
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสัมมนาการแสดงผลงานความสำเร็จโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
คลิกชมภาพ
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม"การบูรณาการการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง"
คลิกชมภาพ
วันที่ 16 ตุลาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 สร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์น้ำ
และสร้างความรับรู้ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59
คลิกชมภาพ

วันที่ 15 ตุลาคม 2558  
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 สร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์น้ำ
และสร้างความรับรู้ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59  


คลิกชมภาพ
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
คลิกชมภาพ
       วันที่ 22 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ชาวนา
คลิกชมภาพ
วันที่ 22 ธันวาคม 2558  
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว ทีวี PPTV เรื่องสถานการณ์การผลิตข้าวและการช่วยเหลือ
เกษตรกรจากวิกฤตภัยแล้ง
คลิกชมภาพ

?????? 10 ?????? 2559

????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????  43 ????.
???????? 28,068,142 ???

?????????
?????? 11 ?????? 2559 ????????????????? 5 ????????? ????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ?????????
?????? 11 ?????? 2559 ????????????????????????????????????????????? 1 ????????????????????????? ???????????????? ?????????