วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น.
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดโครงการ ตลาดนัดชาวนาธารน้ำใจ สู้ภัยแล้ง จากผู้ประกอบการเพื่อชาวนา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
งานเริ่มตั้งแต่ 7 - 9 สิงหาคม 2558
คลิกชมภาพ
  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ช่วยเกษตรกร
ณ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
คลิกชมภาพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ ติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และ การดำเนินงานศูนย์ช่วยเกษตรกร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตแล้ง โดยร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดอยุธยาต่อไป         ณ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่แจ้งปัญหา มีเกษตรอำเภอเสนาจัดเวทีเกษตรกร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทีวี ช่อง 3 จัดทำเผยแพร่ข่าว เรื่องเด่นเย็นนี้
คลิกชมภาพ
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับท่านโอฬาร พิทักษ์ อธิบดี    กรมส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรที่มีปัญหา โดยมีเกษตรอำเภอ       บางปะอิน เป็นผู้จัดเวทีเกษตรกร นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร   ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้   ให้กับเกษตรกร เรื่องสภาวะการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง หมู่ที่5 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช และ หมู่ที่ 3 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอำเภอบางปะหัน เกษตรอำเภอบางปะหัน และเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าร่วมด้วย 
คลิกชมภาพ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 58
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
คลิกชมภาพ

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันรณรงค์การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด โดยมีท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ ทีวีช่อง 3 ทำสกู๊ปข่าวรายการจอโลกเศรษฐกิจ เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำในการทำนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพระยาบันลือ อำเภอลวดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกชมภาพ
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดรายการวิทยุ "กรุงเก่าเล่าเรื่อง" ระบบFM คลื่น 88.25 MHZ เรื่องผลการสำรวจต้นพุทราประวัติศาสตร์กรุงครีอยุธยา และสถานการณ์และผลกระทบจากการเลื่อนส่งน้ำให้ทำนาข้าวในพื้นที่ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา
คลิกชมภาพ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ ทีวีช่อง 3 และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรแลเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ที่เกษตรกรในชุมชน/สนง.เกษตรจังหวัดและอำเภอ/เทศบาล/อบจ. ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำทำนา โดยใช้น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลอยุธยา มาใช้ทำนาข้าว แทนที่จะปล่อยทิ้งลงแม่น้ำลพบุรี ซึ่งขณะนี้ช่วยให้เกษตรกรปลูกข้าวได้ 475 ไร่ และจังหวัดอยุธยาจะสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อเพิ่มเติมให้ปลูกได้เต็มพื้นที่ 1575 ไร่ต่อไป

คลิกชมภาพ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน โดยมีท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ

วันที่ 15 มิถุนายน 2558
     นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และ การจัดทำข้อมูลรายแปลงผู้ปลูกข้าวและ ความต้องการจากการได้รับผลกระทบจากการเลื่อนส่งน้ำให้ทำนา
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คลิกชมภาพ
 วันที่  14  มิถุนายน 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ  ท่านชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับทราบปัญหา โดย เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์
การปลูกข้าวของอยุธยา ซึ่งปลูกแล้ว ประมาณ 45% ของพื้นที่ พร้อมทั้งแนวทางการช่วยเหลือ
ณ สำนักงานชลประทานจังหวัดอยุธยา
 
คลิกชมภาพ
วันที่  12  มิถุนายน 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดรายการวิทยุ "กรุงเก่าเล่าเรื่อง"
ระบบเอฟเอ็ม คลื่น 88.25 MHZ เรื่องการนำส่งมอบพันธุ์ข้าว ในแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ และให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง NBT เรื่องสถานการณ์และผลกระทบจากการเลื่อนส่งน้ำให้ทำนาข้าวในพื้นที่ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออุทัย และสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ปลูกต้นโสน "โครงการคนอยุธยาร่วมใจปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด(ดอกโสน)" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา คลิกชมภาพ
ทีมงานผู้สื่อข่าวช่อง 3 ทำการถ่ายทำการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา และมีการเสนอข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์  วันที่ 16 มีนาคม 2558 คลิกชมภาพ
เกษตรจังหวัดอยุธยา ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ณ.ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรนาคม 2558 วันที่ 16 มี คลิกชมภาพ
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว รายการห้องข่าว NBT เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตพืชในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ กลุ่มผู้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษตำบลสิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25
คลิกชมภาพ
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา เรื่องการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของจังหวัดอยุธยา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 6,500 ตัน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กุภาพันธ์ 2558 คลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นและพืชใช้น้ำน้อย
ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

คลิกชมภาพ

คลิกชมภาพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหัศจรรย์ สินค้า" ภาคกลางและตะวันออก

คลิกชมภา
วันที่ 30 กันยายน 2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้ดำเนินงานโครงการ       ชาวอยุธยาทำนาถวายในหลวง เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     แทนพระองค์
คลิกชมภาพ
วันที่ 26 กันยายน 2558  
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสัมมนาการแสดงผลงานความสำเร็จโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
คลิกชมภาพ
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม"การบูรณาการการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง"
คลิกชมภาพ
วันที่ 16 ตุลาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 สร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์น้ำ
และสร้างความรับรู้ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59
คลิกชมภาพ

วันที่ 15 ตุลาคม 2558  
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 สร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์น้ำ
และสร้างความรับรู้ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59  


คลิกชมภาพ
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
คลิกชมภาพ
       วันที่ 22 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ชาวนา
คลิกชมภาพ
วันที่ 22 ธันวาคม 2558  
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว ทีวี PPTV เรื่องสถานการณ์การผลิตข้าวและการช่วยเหลือ
เกษตรกรจากวิกฤตภัยแล้ง
คลิกชมภาพ