ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

ชิญเที่ยวงาน "มหกรรม 8 ปี สายฝยรักแห่งครอบครัว" ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและปรชุมอิมแพค
เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน
รวม 5 หมวดสินค้า จำนวน 20 กลุ่ม  

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
มหาวิทยาลับแม่โจ้ click

  ชิญ...ร่วมงานมหกรรมปุ๋ยราคาโรงงานเพื่อการเกษตร click

ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม ปี 2556" click

ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556 ในวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย click

ด่วน....ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ร่วมกับ ศบกต. click

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว click
 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดยนางสาวเมธิญา อิ่นดำ  ตำแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th