สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

    

 : 035-336583 , 035-336560 , 035-336344

  : 035-336559

แผนที่ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา