ระบบส่งเสริมการเกษตร

   
     กระบวนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (.pdf)
     ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2556 (.pdf)
     ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 3553 (Powerpoint)

                                                                             การนิเทศงาน ปี 2555  

 

 
 
 

 สรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
   
ประจำปี 2553

 
   
   สรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
   
ประจำปี 2554
 
     
     

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th