พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชนสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553

กันยายน 2553
   

 

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th