.                   
 
 
  • โรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ ครั้งที่ ๑ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกชมภาพ
  • โรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ ครั้งที่ ๒ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกชมภาพ

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th