ประกาศการรับสมัครงาน
        สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ( 8 กุมภาพันธ์ 2555 )
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ ( 24 กุมภาพันธ์ 2555 )
             ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ( 12 กุมภาพันธ์ 2555 )

 

    

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th