04-Aug-2015

 


การดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เด่น
ของวิสาหกิจชุมชน


แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
โครงการ samart famer
 
สารคดีวิทยุเกษตร
แถวหน้า
นโยบาย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2558

 

แผนการออกประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การโยนภาพข่าวขึ้นwebกรม

 

 

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับท่านโอฬาร พิทักษ์ อธิบดี    กรมส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรที่มีปัญหา โดยมีเกษตรอำเภอ       บางปะอิน เป็นผู้จัดเวทีเกษตรกร นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร   ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่แจ้งปัญหา มีเกษตรอำเภอเสนาจัดเวทีเกษตรกร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทีวี ช่อง 3 จัดทำเผยแพร่ข่าว เรื่องเด่นเย็นนี้วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตแล้ง โดยร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดอยุธยาต่อไป         ณ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

  ข่าวย้อนหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9

เหตุการณ์สำคัญ


ส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ click (2 เมษายน 2558)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท)
ทุนการศึกษาบุตรของชาวนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (13 กุมภาพันธ์ 2558)
ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล 3 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (22 มกราคม 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์คาดหมายสภาพอากาศ เตือนศัตรูพืชระบาด 31 ตุลาคม 2257click
ขอความร่วมมือสนับสนุนซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา(31 ตุลาคม 2557) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่ง่ขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2257 ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ click
ประชาสัมพันธ์ รายการเกษตรท่องเที่ยว ( 24 ตุลาคม 2557)

ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ click

ประชาสัมพันธ์รายการถ่ายทอดสดสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-station 7 พฤศจิกายน 2557
 

 

          การสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร click
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร Click

 

     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการส่งเสริมการผลิตข้าว
(โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจรปี 2558)
ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม-11 ธันวาคม 2557

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุผัก และผลไม้
(โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจรปี 2558)
ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม-12 ธันวาคม 2557

 
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ Smart Office
ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน -8 ธันวาคม 2557
 
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
(โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจรปี 2558)
ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน -8 ธันวาคม 2557
  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2557
  สอบราคาซื้อวัสดุสาธิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเห็ดเชิงการค้าและการแปรรูป
โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2556
(20 ม.ค. 57)
 
   

 

 

LINK สนง.เกษตรอำเภอ
สนง.กษอ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.กษอ.เสนา
สนง.กษอ.บางบาล
สนง.กษอ.บางปะอิน
สนง.กษอ.บางปะหัน
สนง.กษอ.มหาราช
สนง.กษอ.บ้านแพรก
สนง.กษอ.ท่าเรือ
สนง.กษอ.ภาชี
สนง.กษอ.นครหลวง
สนง.กษอ.อุทัย
สนง.กษอ.ผักไห่
สนง.กษอ.บางซ้าย
สนง.กษอ.วังน้อย
สนง.กษอ.บางไทร
สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวเมธิญา อิ่นดำ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th