31-Oct-2014

 


การดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เด่น
ของวิสาหกิจชุมชน


แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
โครงการ samart famer
 
สารคดีวิทยุเกษตร
แถวหน้า

 

แผนการออกประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การโยนภาพข่าวขึ้นwebกรม

 

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

 

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพระราชพิธีถวายผ้ากฐิน
ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557

นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสภากาแฟ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557


เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน
วันอาหารโลก (World Food Day 2014)
ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557


  ข่าวย้อนหลัง1 2 3 4 5 6 7 8


ข่าวประชาสัมพันธ์คาดหมายสภาพอากาศ เตือนศัตรูพืชระบาด 31 ตุลาคม 2257click

ขอความร่วมมือสนับสนุนซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา(31 ตุลาคม 2557) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (27 ตุลาคม 2557)
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2257 ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ click
ประชาสัมพันธ์ รายการเกษตรท่องเที่ยว ( 24 ตุลาคม 2557)
ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ click

 


 
 
 
 
 

 

          การสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร click
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร Click
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ click
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ click

 

     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุสาธิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเห็ดเชิงการค้าและการแปรรูป
โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2556
(20 ม.ค. 57)
 
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารประกอบการจัดอบรมประชุมสัมนา โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556
(9 ส.ค. 56)
 
สอบราคาซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2556 ( 6 ส.ค. 56)
  สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและเครือข่าย กิจกรรมแปรรูปและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2556
(5 ส.ค. 56)
  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก(ยกสูง)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกสารสีพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 6,150 เล่ม ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย ปี2556 (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกร(21 ก.พ. 56)
  ประกาศ สอบราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกร (7 ก.พ. 56

 

 

LINK สนง.เกษตรอำเภอ
สนง.กษอ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.กษอ.เสนา
สนง.กษอ.บางบาล
สนง.กษอ.บางปะอิน
สนง.กษอ.บางปะหัน
สนง.กษอ.มหาราช
สนง.กษอ.บ้านแพรก
สนง.กษอ.ท่าเรือ
สนง.กษอ.ภาชี
สนง.กษอ.นครหลวง
สนง.กษอ.อุทัย
สนง.กษอ.ผักไห่
สนง.กษอ.บางซ้าย
สนง.กษอ.วังน้อย
สนง.กษอ.บางไทร
สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวเมธิญา อิ่นดำ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th