24-Oct-2014

 


การดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เด่น
ของวิสาหกิจชุมชน


แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
โครงการ samart famer
 
สารคดีวิทยุเกษตร
แถวหน้า

 

แผนการออกประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การโยนภาพข่าวขึ้นwebกรม

 

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

 

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพระราชพิธีถวายผ้ากฐิน
ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557

เกษตรจังหวัดอยุธยา ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแป้ง อบต.สนามชัย จัดงานมหกรรมตรวจดิน
โดยมีท่านไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ณ.วัดหลวงพ่อน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2257


เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน
วันอาหารโลก (World Food Day 2014)
ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557


  ข่าวย้อนหลัง1 2 3 4 5 6 7 8


ประชาสัมพันธ์ รายการเกษตรท่องเที่ยว ( 24 มิถุนายน 2557)
ชิญเที่ยวงาน "มหกรรม 8 ปี สายฝยรักแห่งครอบครัว" ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและปรชุมอิมแพค
เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน
รวม 5 หมวดสินค้า จำนวน 20 กลุ่ม  
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
มหาวิทยาลับแม่โจ้ click
ชิญ...ร่วมงานมหกรรมปุ๋ยราคาโรงงานเพื่อการเกษตร click
ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม ปี 2556" click
ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556 ในวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ click


หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย click
ด่วน....ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ร่วมกับ ศบกต. click
ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว click
 
ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

          การสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร click
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร Click
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ click
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ click

 

     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุสาธิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเห็ดเชิงการค้าและการแปรรูป
โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2556
(20 ม.ค. 57)
 
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารประกอบการจัดอบรมประชุมสัมนา โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556
(9 ส.ค. 56)
 
สอบราคาซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2556 ( 6 ส.ค. 56)
  สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและเครือข่าย กิจกรรมแปรรูปและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2556
(5 ส.ค. 56)
  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก(ยกสูง)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกสารสีพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 6,150 เล่ม ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย ปี2556 (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกร(21 ก.พ. 56)
  ประกาศ สอบราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกร (7 ก.พ. 56

 

 

LINK สนง.เกษตรอำเภอ
สนง.กษอ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.กษอ.เสนา
สนง.กษอ.บางบาล
สนง.กษอ.บางปะอิน
สนง.กษอ.บางปะหัน
สนง.กษอ.มหาราช
สนง.กษอ.บ้านแพรก
สนง.กษอ.ท่าเรือ
สนง.กษอ.ภาชี
สนง.กษอ.นครหลวง
สนง.กษอ.อุทัย
สนง.กษอ.ผักไห่
สนง.กษอ.บางซ้าย
สนง.กษอ.วังน้อย
สนง.กษอ.บางไทร
สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวเมธิญา อิ่นดำ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th