15-Oct-2014

 


การดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เด่น
ของวิสาหกิจชุมชน


แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
โครงการ samart famer
 
สารคดีวิทยุเกษตร
แถวหน้า

 

แผนการออกประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การโยนภาพข่าวขึ้นwebกรม

 

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

 

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเกษตรอำเภอบางปะอินให้สัมภาษณ์ข่าวสด
รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่วงจอโลกเศรษฐกิจ ทางช่อง 3
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เกษตรจังหวัดอยุธยา ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแป้ง อบต.สนามชัย จัดงานมหกรรมตรวจดิน
โดยมีท่านไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ณ.วัดหลวงพ่อน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2257


เกษตรจังหวัดอยุธยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากประเทศเดนมาร์ก อบต.สนามชัย
เรื่อง การทำนาของชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557

คลิกชมภาพ
คลิกชมภาพ
คลิกชมภาพ

  ข่าวย้อนหลัง1 2 3 4 5 6 7 8


ประชาสัมพันธ์ สำนักจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 7 มิถุนายน 2557) click  
ชิญเที่ยวงาน "มหกรรม 8 ปี สายฝยรักแห่งครอบครัว" ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและปรชุมอิมแพค
เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน
รวม 5 หมวดสินค้า จำนวน 20 กลุ่ม  
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
มหาวิทยาลับแม่โจ้ click
ชิญ...ร่วมงานมหกรรมปุ๋ยราคาโรงงานเพื่อการเกษตร click
ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม ปี 2556" click
ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556 ในวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ click


หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย click
ด่วน....ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ร่วมกับ ศบกต. click
ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว click
 
ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

          การสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร click
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร Click
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ click
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ click

 

     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุสาธิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเห็ดเชิงการค้าและการแปรรูป
โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2556
(20 ม.ค. 57)
 
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารประกอบการจัดอบรมประชุมสัมนา โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556
(9 ส.ค. 56)
 
สอบราคาซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2556 ( 6 ส.ค. 56)
  สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและเครือข่าย กิจกรรมแปรรูปและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2556
(5 ส.ค. 56)
  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก(ยกสูง)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกสารสีพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 6,150 เล่ม ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย ปี2556 (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกร(21 ก.พ. 56)
  ประกาศ สอบราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกร (7 ก.พ. 56

 

 

LINK สนง.เกษตรอำเภอ
สนง.กษอ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.กษอ.เสนา
สนง.กษอ.บางบาล
สนง.กษอ.บางปะอิน
สนง.กษอ.บางปะหัน
สนง.กษอ.มหาราช
สนง.กษอ.บ้านแพรก
สนง.กษอ.ท่าเรือ
สนง.กษอ.ภาชี
สนง.กษอ.นครหลวง
สนง.กษอ.อุทัย
สนง.กษอ.ผักไห่
สนง.กษอ.บางซ้าย
สนง.กษอ.วังน้อย
สนง.กษอ.บางไทร
สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวกนกวรรณ วิทยาภรณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th