การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(MM)

ปี 2559

ครั้งที่ 1/2559 (มกราคม)

ครั้งที่ 3/2559(มีนาคม)

ครั้งที่ 5/2559 (พฤษภาคม)

ครั้งที่ 7/2559 (กรกฎาคม)

ครั้งที่ 9/2559 (กันยายน)

ครั้งที่ 11/2559 (พฤศจิกายน)

ครั้งที่ 2/2559 (กุมภาพันธ์)

ครั้งที่4/2559 (เมษายน)

ครั้งที่6/2559 (มิถุนายน)

ครั้งที่ 8/2559 (สิงหาคม)

ครั้งที่ 10/2559 (ตุลาคม)

ครั้งที่ 12/2559 (ธันวาคม)

 

การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(MM)

ปี 2558

ครั้งที่ 1/2558 (มกราคม)

ครั้งที่ 3/2558(มีนาคม)

ครั้งที่ 5/2558 (พฤษภาคม)

ครั้งที่ 7/2558 (กรกฎาคม)

ครั้งที่ 9/2558 (กันยายน)

ครั้งที่ 11/2558(พฤศจิกายน)

ครั้งที่ 2/2558 (กุมภาพันธ์)

ครั้งที่4/2558 (เมษายน)

ครั้งที่6/2558 (มิถุนายน)

ครั้งที่ 8/2558 (สิงหาคม)

ครั้งที่ 10/2558 (ตุลาคม)

ครั้งที่ 12/2558(ธันวาคม)


การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(MM)

ปี 2557


ครั้งที่ 1/2557(มกราคม)

ครั้งที่ 3/2557(มีนาคม)

ครั้งที่ 5/2557(พฤษภาคม)

ครั้งที่ 7/2557(กรกฎาคม)

ครั้งที่ 9/2557(กันยายน)

ครั้งที่ 11/2557(พฤศจิกายน)


ครั้งที่ 2/2557 (กุมภาพันธ์)

ครั้งที่4/2557(เมษายน)

ครั้งที่6/2557(มิถุนายน)

ครั้งที่ 8/2557(สิงหาคม)

ครั้งที่ 10/2557(ตุลาคม)

ครั้งที่ 12/2557(ธันวาคม)

 

 

การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน(MM)

ปีงบประมาณ 2555


ครั้งที่ 1/2555(มกราคม)

ครั้งที่ 3/2555(มีนาคม)

ครั้งที่ 5/2555(พฤษภาคม)

ครั้งที่ 7/2555(กรกฎาคม)

ครั้งที่ 9/2555(กันยายน)


ครั้งที่ 2/2555 (กุมภาพันธ์)

ครั้งที่4/2555(เมษายน)

ครั้งที่6/2555(มิถุนายน)

ครั้งที่ 8/2555(สิงหาคม)

ครั้งที่ 10/2555(ตุลาคม)

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวเมธิญา อิ่นดำ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya09@gmail.com